ค้นหาสินค้า
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
รหัสสินค้า: D0001
ชื่อสินค้า: HUGE 1
รายละเอียด: HUGE 1 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ประดับ คะแนนสะสม 275 PV ขนาด 5 ลิตร
ราคา: 1,750.00 บาท
จำนวน: ถัง  
รหัสสินค้า: D0002
ชื่อสินค้า: HUGE 1
รายละเอียด: HUGE 1 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ประดับ คะแนนสะสม 50 PV ขนาด 1 ลิตร
ราคา: 350.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0003
ชื่อสินค้า: HUGE 2ขวดใหญ่
รายละเอียด: HUGE 2 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับยางพารา กฤษณา มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง ไม้ยืนต้น คะแนนสะสม 275 PV ขนาด 5 ลิตร
ราคา: 1,750.00 บาท
จำนวน: แกลอน  
รหัสสินค้า: D0004
ชื่อสินค้า: HUGE 2
รายละเอียด: HUGE 2 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับยางพารา กฤษณา มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง ไม้ยืนต้น คะแนนสะสม 50 PV ขนาด 1 ลิตร
ราคา: 350.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0005
ชื่อสินค้า: HUGE 3ขวดใหญ่
รายละเอียด: HUGE 3 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับปลา ปลากระชัง กุ้ง คะแนนสะสม 275 PV ขนาด 5 ลิตร
ราคา: 1,750.00 บาท
จำนวน: แกลอน  
รหัสสินค้า: D0006
ชื่อสินค้า: HUGE 3
รายละเอียด: HUGE 3 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับปลา ปลากระชัง กุ้ง คะแนนสะสม 50 PV ขนาด 1 ลิตร
ราคา: 350.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0007
ชื่อสินค้า: HUGE 4ขวดใหญ่
รายละเอียด: HUGE 4 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับหมู ไก่ นก เป็ด วัวเนื้อ วัวนม คะแนนสะสม 275 PV ขนาด 5 ลิตร
ราคา: 1,750.00 บาท
จำนวน: แกลอน  
รหัสสินค้า: D0008
ชื่อสินค้า: HUGE 4
รายละเอียด: HUGE 4 ไฮเทค เทคโนโลยีนาโนไคโตซาน HUGE สำหรับหมู ไก่ นก เป็ด วัวเนื้อ วัวนม คะแนนสะสม 50 PV ขนาด 1 ลิตร
ราคา: 350.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0009
ชื่อสินค้า: GIANT สูตร13
รายละเอียด: GIANT สูตร13 สารกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอน เพลี้ยไร ฯลฯ GIANT คะแนนสะสม 200 PV ขนาด 1 ลิตร
ราคา: 780.00 บาท
เหลือเพียง: 650.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0010
ชื่อสินค้า: เฮอร์บากรีน
รายละเอียด: เฮอร์บากรีน เป็นสารชีวภาพและเป็นนาโนเทคโนโลยี พืชสามารถดูดซึมได้ทันทีเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด เพียงฉีดพ่นบางๆเท่านั้น คะแนนสะสม 65 PV ขนาด 1 ก.
ราคา: 850.00 บาท
เหลือเพียง: 750.00 บาท
จำนวน: กล่อง  
รหัสสินค้า: D0011
ชื่อสินค้า: เสปนซี่(แร่ผง)
รายละเอียด: เสปนซี่(แร่ผง) แร่ธาตุอาหารธรรมชาติ Spaincy คะแนนสะสม 85 PV ขนาด 1 กก.
ราคา: 450.00 บาท
จำนวน: กล่อง  
รหัสสินค้า: D0012
ชื่อสินค้า: เจริญอินทรีย์ภัณฑ์301
รายละเอียด: อาหารเสริมพืชน้ำ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ 301 คะแนนสะสม 120 PV ขนาด 1 ลิตร
ราคา: 470.00 บาท
เหลือเพียง: 390.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0013
ชื่อสินค้า: พาวเวอร์ พลัส
รายละเอียด: พาวเวอร์ พลัส ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพสกัด สูตรเร่งดอก Power Plus คะแนนสะสม 125 PV ขนาด 1 ลิตร
ราคา: 550.00 บาท
เหลือเพียง: 460.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0014
ชื่อสินค้า: เฮอร์บากรีน เบสิค พลัส
รายละเอียด: เฮอร์บากรีน เบสิค พลัส ขนาด 1 กก. HERBAGREEN BASIC+ คะแนนสะสม 110 PV 300 RV ขนาด 1กก.
ราคา: 1,050.00 บาท
จำนวน: กล่อง  
รหัสสินค้า: D0015
ชื่อสินค้า: Spaincy-G เสปนซี่-จี
รายละเอียด: Spaincy-G เสปนซี่-จี สารอินทรีย์กำจัดดวัชพืช คะแนนสะสม 85 PV ขนาด 1000cc.
ราคา: 650.00 บาท
จำนวน: ขวด  
รหัสสินค้า: D0016
ชื่อสินค้า: เจริญอินทรีฮิวเมท
รายละเอียด: เจริญอินทรีฮิวเมท สารคีเลต ช่วยปรับสภาพดินให้คลายตัวออก และรักษาความเป็นกรด-ด่างไมให้เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว คะแนนสะสม 85 PV นาด 1 กก.
ราคา: 680.00 บาท
จำนวน: ถุง  
รหัสสินค้า: D0017
ชื่อสินค้า: พืชใบเตย และ ซุปเปอร์ใบเตย
รายละเอียด: เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
ราคา: 420.00 บาท
จำนวน: ขวด